Với thông điệp “An sinh xã hội và nông nghiệp: Phá vỡ vòng xoáy đói nghèo” chủ đề Ngày Lương thực thế giới năm nay nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của hệ thống an sinh xã hội trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng, cải thiện đời sống để phát triển bền vững, đặc biệt ở vùng nông thôn.

Sáng 15/10, tại tỉnh Lào Cai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai kỷ niệm lần thứ 35 năm Ngày Lương thực thế giới 2015, kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc.

Với thông điệp “An sinh xã hội và nông nghiệp: Phá vỡ vòng xoáy đói nghèo”, chủ đề Ngày Lương thực thế giới năm nay nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của hệ thống an sinh xã hội trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng, cải thiện đời sống để phát triển bền vững, đặc biệt ở vùng nông thôn.

Trên thế giới có khoảng 1 tỷ người nghèo

Đói nghèo khiến nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng, không được tới trường. Ảnh minh họa. Nguồn: Nguyễn Th