Bảo đảm an ninh lương thực và phát triển nông thôn

Bảo đảm an ninh lương thực và phát triển nông thôn

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những trận thiên tai, lũ lụt đang khiến cho an ninh lương thực nhiều vùng bị đe dọa, tác động trực tiếp đến tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Thế nào là phát triển bền vững trong nông nghiệp...
An ninh lương thực là vấn đề nóng bỏng trên toàn cầu

An ninh lương thực là vấn đề nóng bỏng trên toàn cầu

Năm nay chúng ta lựa chọn chủ đề an ninh lương thực và thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu là một nội dung, chủ đề được các thành viên APEC rất đồng tình… Khoa học thực vật: Bonsai là gì? Thực phẩm biến đổi gen là gì – Nên hay...