Ngày Lương thực thế giới 2017: An ninh lương thực, nông thôn và di cư

Ngày Lương thực thế giới 2017: An ninh lương thực, nông thôn và di cư

Năm nay chúng ta lựa chọn chủ đề an ninh lương thực và thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu là một nội dung, chủ đề được các thành viên APEC rất đồng tình… Ngày 16/10 được LHQ chọn là Ngày Lương thực thế giới nhằm mục đích nâng...