CropLife đánh giá cao sự ủng hộ của các chính phủ cho Tuyên bố quốc tế về Ứng dụng CNSH chính xác trong Nông nghiệp

CropLife đánh giá cao sự ủng hộ của các chính phủ cho Tuyên bố quốc tế về Ứng dụng CNSH chính xác trong Nông nghiệp

Tuyên bố này được công bố tại Uỷ Ban về Ứng dụng các Biện pháp Kiểm Dịch Động Thực Vật (SPS) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), qua đó cho thấy sự tán thành của các quốc gia đối với công nghệ sinh học chính xác và công nghệ chỉnh sửa gen. Việt Nam là một trong các...
Canh tác Bền vững, chỉ cần Đất khoẻ

Canh tác Bền vững, chỉ cần Đất khoẻ

Đất giàu dinh dưỡng và khoẻ mạnh là yếu tố quan trọng của mỗi nền nông nghiệp giúp cung cấp nguồn lương thực bền vững. Cây trồng công nghệ sinh học và các sản phẩm bảo vệ thực vật hỗ trợ cải thiện đất trồng của nông dân, tạo cơ hội giúp nông dân thực hành phương pháp...
Kỷ niệm 25 năm đồng hành cùng Công ước đa dạng sinh học

Kỷ niệm 25 năm đồng hành cùng Công ước đa dạng sinh học

Phát biểu khai mạc của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài cho biết, Công ước Đa dạng sinh học được thông qua tại Hội Nghị thượng đỉnh về Môi trường và Phát triển bền vững năm 1992 tại Rio de Janero (Brazin) và chính thức có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 1993. Đây là...
Ngành Bảo Vệ Thực Vật Công Bố Sáng Kiến Minh Bạch Toàn Cầu

Ngành Bảo Vệ Thực Vật Công Bố Sáng Kiến Minh Bạch Toàn Cầu

Cuối tháng 3, năm 2018 tổ chức CropLife Quốc tế (CropLife International) và các công ty thành viên công bố một cam kết tự nguyện toàn cầu, trong đó cho phép việc tiếp cận một cách công khai các dữ liệu an toàn liên quan đến sản phẩm bảo vệ thực vật của tổ chức. Sáng...
Hoa quả trông như thế nào trước khi được con người thuần hóa?

Hoa quả trông như thế nào trước khi được con người thuần hóa?

Vậy làm thế nào chúng ta có được các loại rau và quả như hiện nay? Sự thật là thông qua gây giống chọn lọc, chúng ta đã cải tiến gen của cây trồng trong thời gian hàng trăm năm. Qua kỹ thuật này, người nông dân lựa chọn và phát triển các cây trồng có tính trạng họ...